Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του 2014 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €215.485 και η διάθεσή τους στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και προγραμμάτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2014 δεν ήταν επαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται για την υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων:

1. Πρόγραμμα ΓΥΠΑΣ (€156.121). Καταβολή στους εταίρους του προγράμματος του ποσού που τους αναλογεί από την όγδοη, ένατη και δέκατη δόση που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

2. Πρόγραμμα LIFE-OROKLINI (€17.744). Καταβολή στους εταίρους του προγράμματος του ποσού που τους αναλογεί για την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών και κατάλληλης σήμανσης παρά τη λίμνη της Ορόκληνης.

3. Πρόγραμμα LIFE FOR BIRDS (€41.620). Υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο εν λόγω πρόγραμμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων