Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης
Μάριος Καρογιάν  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με δέσμη σχετικών κανονισμών, που αφορούν τους υδρογονάνθρακες, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, τα υποθαλάσσια καλώδια και τους υποθαλάσσιους αγωγούς, θέματα για τα οποία θα κυκλοφορήσει ξεχωριστή έκθεση, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρχαιότητες στη Δημοκρατία. Ο πιο πάνω σκοπός γίνεται εισήγηση να επιτευχθεί με τον επαναπροσδιορισμό του ορισμού του όρου αρχαιότητα”, με την αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών και των ποινών φυλάκισης για αδικήματα που προβλέπονται στο νόμο αυτό, καθώς και με την προσθήκη νέων άρθρων σε νέο μέρος του νόμου που θα ρυθμίζουν την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων και τη διενέργεια επισκοπήσεων και ανασκαφών εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) ή/και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο προτείνονται μεταξύ άλλων:

1. η αντικατάσταση του ορισμού του όρου αρχαιότητα”, ούτως ώστε να περιληφθεί σε αυτόν οποιαδήποτε αρχαιότητα ανακαλυφθεί ή ανασκαφεί στις θαλάσσιες ζώνες της Δημοκρατίας και να καθοριστεί ο χρονολογικός προσδιορισμός των εκατό χρόνων για το χαρακτηρισμό ενός αντικειμένου ως αρχαιότητας,

2. η υποχρέωση οποιουδήποτε προσώπου που ανακαλύπτει αρχαιότητες εντός της ΑΟΖ και/ή της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας χωρίς να κατέχει σχετική άδεια να ειδοποιεί άμεσα το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων σχετικά με την ανεύρεσή τους και να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει σχετικά με αυτές, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών συντεταγμένων της τοποθεσίας που ευρίσκονται, χωρίς να προβαίνει στην αφαίρεσή τους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να παρεμβαίνει σε αυτές χωρίς την εξασφάλιση προηγούμενης άδειας,

3. η ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης άδειας από το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τη διενέργεια επισκοπήσεων ή ανασκαφών εντός της ΑΟΖ και/ή της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας, καθώς και η επιβολή όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια δραστηριοτήτων οι οποίες υπόκεινται σε αδειοδότηση,

4. η δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει κανονισμούς που ρυθμίζουν θέματα ενάλιων αρχαιοτήτων, δηλαδή αρχαιότητες που βρέθηκαν, ανακαλύφθηκαν ή ανασκάφηκαν εντός των θαλάσσιων ζωνών της Δημοκρατίας,

5. η δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου να ανακηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή εντός της ΑΟΖ και/ή της υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας ως ζώνη προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων, νοουμένου ότι σε αυτήν βρίσκονται ή πιθανόν να βρίσκονται αρχαιότητες οι οποίες λόγω της ιστορικής, αρχαιολογικής ή καλλιτεχνικής σημασίας τους πρέπει να προστατευθούν,

6. η απαγόρευση εντός της καθορισμένης ζώνης κατασκευής οποιασδήποτε εγκατάστασης, τεχνητής νήσου ή άλλου κατασκευάσματος, της αγκυροβόλησης πλοίων, της διενέργειας αλιευτικών, καταδυτικών ή άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες, της διενέργειας γεώτρησης, της χρήσης εκρηκτικών ή της εισαγωγής επιβλαβών ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον ή γενικά οποιασδήποτε ενέργειας η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή άλλου είδους παρέμβαση σε αρχαιότητες,

7. ο καθορισμός χρηματικών ποινών και ποινών φυλάκισης, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στις αρχαιότητες εντός της ΑΟΖ και/ή της υφαλοκρηπίδας, και

8. η αύξηση του ύψους των χρηματικών ποινών και των ποινών φυλάκισης σε περίπτωση παράβασης των υπόλοιπων διατάξεων του νόμου.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η επέκταση της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας όσον αφορά τις αρχαιότητες πέραν των χωρικών υδάτων και των συνορευουσών ζωνών για προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην ΑΟΖ και/ή στην υφαλοκρηπίδα της. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2001, αφού, σύμφωνα με τις πρόνοιές της, το παράκτιο κράτος έχει ελάχιστη δικαιοδοσία όσον αφορά τις αρχαιότητες στις θαλάσσιες αυτές ζώνες και ως εκ τούτου δεν προστατεύονται επαρκώς τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών σχετικά με τις ενάλιες αρχαιότητες. Για το λόγο αυτό πολλές χώρες, όπως παραδείγματος χάριν η Ελλάδα, δεν υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων επισήμανε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, η οποία, όπως δήλωσε, επιτυγχάνεται με την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας η ίδια εκπρόσωπος, με επιστολή της που κατέθεσε στην επιτροπή, εισηγείται περαιτέρω τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας μικρής έκτασης, ώστε να διασφαλιστεί ρητά η δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου να ανακηρύσσει αρχαίο μνημείο εντός της χωρικής θάλασσας.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η επιτροπή, αφού διεξήλθε με προσοχή όλες τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιήσει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σύμφωνα με την εισήγηση της εκπροσώπου του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων