Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το θέμα «Ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:
Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος
Αριστοτέλης Μισός Άγγελος Βότσης
Πάμπος Παπαγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Δαμιανού Σταύρος Ευαγόρου
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Προκοπίου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Καρογιάν Νίκος Νικολαΐδης
Φειδίας Σαρίκας Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης Νίκος Κουτσού
  Μη μέλη των επιτροπών:
  Ανδρέας Μιχαηλίδης
  Xρίστος Μέσης
  Αντώνης Αντωνίου
  Γιώργος Βαρνάβα
  Δημήτρης Συλλούρης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασαν από κοινού το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενέγραψαν οι ίδιες, σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Νοεμβρίου 2014. Στην πρώτη πολύωρη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την Εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές, ο πρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, ο τέως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, οι οικονομικοί σύμβουλοι των Κυπριακών Αερογραμμών, οι νομικοί σύμβουλοι των Κυπριακών Αερογραμμών, ο πρώτος εκτελεστικός διευθυντής των Κυπριακών Αερογραμμών, ο οικονομικός διευθυντής των Κυπριακών Αερογραμμών, εκπρόσωποι της συντεχνίας των Κυπριακών Αερογραμμών ΠΑΣΥΠΙ συνοδευόμενοι από σύμβουλο σε θέματα αερομεταφορών του European Cockpit Association (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πιλότων), εκπρόσωποι των συντεχνιών ΣΥΝΙΚΑ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΑΣΥΣΕΚΑ και ΣΥΠΚΚΑ (αεροσυνοδοί), καθώς και του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA).

Όπως είναι γνωστό, στις 30 Οκτωβρίου 2014, κατόπιν εισήγησης του βουλευτή κ. Γιάννου Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του σώματος ζητήθηκε όπως εγγραφεί και συζητηθεί στο Κεφάλαιο Τέταρτο το θέμα «Οι επιπτώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία (πολιτικές και οικονομικές) από πιθανό κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών».

Η ολομέλεια του σώματος με απόφασή της, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2014, ενέγραψε το πιο πάνω θέμα για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ολομέλειας του σώματος.

Στη συνέχεια με ομόφωνη απόφαση των προέδρων και των μελών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενεγράφη από κοινού, στις 4 Νοεμβρίου 2014, το υπό συζήτηση θέμα, που αφορά την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές, για αυτεπάγγελτη εξέταση από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής, αφού έκριναν υπό τις περιστάσεις ότι θα ήταν ορθότερο να διεξαχθεί πρώτα συζήτηση ενώπιόν τους και να ακουστούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων επί του θέματος αρμόδιων φορέων και ακολούθως το θέμα να συζητηθεί από την ολομέλεια της Βουλής.

Ως εκ τούτου, οι δύο αρμόδιες επιτροπές συγκάλεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα συνεδρία για την εξέταση του υπό αναφορά θέματος, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στις 11 Νοεμβρίου 2014. Στην εν λόγω πολύωρη συνεδρία των επιτροπών κατατέθηκαν οι θέσεις της κυβέρνησης από τους αρμόδιους υπουργούς, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και άλλων αξιωματούχων, καθώς και των εκπροσώπων των Κυπριακών Αερογραμμών που παρευρέθηκαν στην εν λόγω συνεδρία. Περαιτέρω, έγινε εκτενής ανάλυση των δεδομένων και της εν γένει κατάστασης στις Κυπριακές Αερογραμμές και δόθηκαν απαντήσεις σε πληθώρα ερωτημάτων που τέθηκαν από τους βουλευτές μέλη και μη μέλη των επιτροπών.

Επιπλέον, η όλη ενημέρωση των δύο επιτροπών επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές, στη βιωσιμότητα των Κυπριακών Αερογραμμών, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Κυπριακών Αερογραμμών, στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, στη μείωση του προσωπικού και στις μειώσεις μισθών, στις κρατικές ενισχύσεις μέσω των οποίων έτυχε κατά καιρούς στήριξης ο κρατικός αερομεταφορέας, καθώς και στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να εκδοθεί, αναφορικά με τη νομιμότητα ή/και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις.

Σημαντικό επίσης μέρος της όλης συζήτησης αναλώθηκε στις υπό εξέλιξη διαδικασίες εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές, αφού σε τέτοια περίπτωση το γεγονός αυτό θα αποτελούσε θετική εξέλιξη και ενδεχομένως να οδηγούσε σε αναστροφή του αρνητικού κλίματος και να έθετε σε τροχιά ανάκαμψης και σε συνθήκες βιωσιμότητας τις Κυπριακές Αερογραμμές.

Σημειώνεται ότι το θέμα των Κυπριακών Αερογραμμών και των γενικότερων ή ειδικότερων προβλημάτων που αυτές κατά καιρούς αντιμετώπιζαν απασχόλησε τις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές και στο παρελθόν είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως.

Συνεπώς, λόγω της σοβαρότητας του θέματος γίνεται αντιληπτό ότι η καταγραφή των απόψεων, εισηγήσεων, παρατηρήσεων από τα τηρηθέντα πλήρη πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας στην παρούσα έκθεση ενδεχομένως να οδηγούσε σε καθυστέρηση στη συζήτηση του όλου θέματος και περαιτέρω ελλοχεύει ο κίνδυνος παρερμηνείας ή συμπερίληψης αποσπασματικών ή μη ολοκληρωμένων θέσεων και απόψεων, όπως αυτές εκφράστηκαν ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον των δύο επιτροπών, και για σκοπούς αποφυγής, όπως λέχθηκε πιο πάνω, οποιωνδήποτε παρερμηνειών οι οποίες θα έθεταν σε περαιτέρω κίνδυνο και σε οικονομική διολίσθηση τις Κυπριακές Αερογραμμές, ομόφωνα οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετούν πλήρως το κείμενο των αποστενογραφημένων πρακτικών, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έκθεσης μαζί με όλα τα έγγραφα και στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών. Σημειώνεται ότι το σχετικό υλικό στην ολότητά του βρίσκεται φυλαγμένο στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση κάθε βουλευτή.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα εκτίθενται στα αποστενογραφημένα πρακτικά της συνεδρίας των επιτροπών της 11ης Νοεμβρίου 2014, καθώς και όλα τα στοιχεία και έγγραφα που κατατέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα αποφάσισαν να υποβάλουν την παρούσα έκθεσή τους στην ολομέλεια της Βουλής για περαιτέρω συζήτηση ενώπιόν της.

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων