Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 31 του περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών, στο οποίο καταγράφονται τα μέλη που καλύπτονται από το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συγχωνεύσεις των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) ολοκληρώθηκαν στις 22 Μαρτίου 2014 και αυτά έχουν αδειοδοτηθεί πρόσφατα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, ώστε στο σχετικό παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνονταν ενενήντα τέσσερα (94) ΣΠΙ, να περιλαμβάνονται μόνο τα δεκαεννέα (19) εναπομείναντα ΣΠΙ, συνεπεία της συγχώνευσής τους.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το ταμείο έχει ως στόχο την προστασία των καταθέσεων, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους καταθέτες του. Συναφώς, με βάση τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2015, στο ταμείο πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένα κονδύλια που να αναλογούν σε ποσοστό ύψους 0,8% επί του συνόλου των καλυμμένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και από αυτό θα καλύπτονται καταθέσεις ύψους μέχρι €100.000.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, στο εν λόγω ταμείο υπάρχουν σήμερα κατατεθειμένα κονδύλια ύψους €150 εκατομ., ποσό το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, για να καλύψει, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, τις ανάγκες των τραπεζικών πιστωτικών ιδρυμάτων, όχι όμως των ΣΠΙ.

Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστεί το ύψος του ποσού που αυτά οφείλουν να συνεισφέρουν, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 0,8% που αναφέρεται πιο πάνω.

Αναφορικά με τις επιπρόσθετες εισφορές που απαιτούνται εκ μέρους των ΣΠΙ, ο εκπρόσωπος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι έχει ήδη γίνει σχετική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των ΣΠΙ σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και εισηγείται την έγκρισή τους.

2. Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων