Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Απριλίου και στις 3 και 24 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την προσθήκη σ’ αυτόν ειδικής διάταξης, έτσι ώστε να μην επιβληθεί πρόσθετο τέλος καθυστέρησης για τις καθυστερημένες εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για τους μήνες μέχρι το τέλος του 2014, εάν αυτές εξοφληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην παραχώρηση ελαφρύνσεων στους εργοδότες και στους αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και συγκεκριμένα από τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και την απόφαση του Eurogroup, καθώς και από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που υιοθέτησαν οι εμπορικές τράπεζες τον τελευταίο χρόνο και τις συνθήκες της παρατεταμένης ύφεσης.

Υπενθυμίζεται ότι για σκοπούς παραχώρησης ελαφρύνσεων στους εργοδότες και στους αυτοτελώς εργαζομένους σε σχέση με την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους για την εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών, το Νοέμβριο του 2013, τροποποιήθηκαν σχετικά οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί, έτσι ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα για το 2013 λόγω μη έγκαιρης καταβολής εισφορών. Επισημαίνεται επίσης ότι παράλληλα υπήρξε συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αναστολή των ποινικών διώξεων κατά των οφειλετών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίες εκκρεμούσαν ενώπιον δικαστηρίου και αφορούσαν τις περιόδους εισφορών για το 2013.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω κανονισμών, εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος που παραλείπει να καταβάλει έγκαιρα τις εισφορές του είναι υπόχρεος να καταβάλει πρόσθετο τέλος σε ποσοστό 3% επί του ποσού των καθυστερημένων εισφορών για περίοδο μέχρι ένα μήνα και 3% για κάθε τέτοιο διάστημα περαιτέρω καθυστέρησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι η κυβέρνηση από πέρσι που εγκρίθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί αναφορικά με τις καθυστερημένες εισφορές για το 2013 μελετά τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο επιχειρηματικός κόσμος, τα οποία αντανακλούν στους εργαζομένους. Σύμφωνα με τον ίδιο, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν πέρσι είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που επικρατούν φέτος, αφού πέρσι, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές, πολλές επιχειρήσεις αδυνατούσαν να καταβάλουν τις εισφορές τους, παρ’ όλο που είχαν στη διάθεσή τους τα χρήματα. Όπως δήλωσε πρόσθετα ο ίδιος, θα είναι πολύπλοκη η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων που επικρατούν σήμερα. Περαιτέρω, παρ’ όλο που, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε στατιστικά στοιχεία, εξέφρασε την άποψη ότι δεν παρουσιάστηκε κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα σε σχέση με το συνολικό ποσό που εισεπράττετο τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη η συρρίκνωση που υπήρξε τα τελευταία χρόνια στο εργατικό δυναμικό, καθώς και η μείωση των μισθών. Τοποθετούμενος επί της προτεινόμενης ρύθμισης, ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πολύ προσεκτικά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ότι πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση αυτής της μελέτης.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι η παράταση της μη επιβολής πρόσθετου τέλους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα δημιουργήσει άνιση μεταχείριση μεταξύ των εισφορέων, αλλά και κίνητρο, για να μην καταβάλλουν έγκαιρα τις εισφορές τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στα δημοσιονομικά του κράτους, γι’ αυτό και θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να μην εφαρμοστεί παρόμοια ρύθμιση για άλλη μία χρονιά.

Η εκπρόσωπος της ΠΕΟ δήλωσε ότι δεν έχουν παρουσιαστεί τα δεδομένα σε σχέση με το ύψος των οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γι’ αυτό πρέπει να μελετηθεί το όλο ζήτημα στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να εξυπηρετηθούν αυτοί που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ δήλωσε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με πέρσι, που είχαν εφαρμοστεί περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές, γι’ αυτό και εξέφρασε την επιφύλαξή του στο να παρασχεθεί και φέτος αυτή η ευελιξία και διευκόλυνση.

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ δήλωσε ότι, για να μπορέσει να τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης νόμου, πρέπει να έχει ενώπιόν του όλα τα δεδομένα και στοιχεία σε σχέση με τις συνέπειες της ίδιας ρύθμισης που έγινε την προηγούμενη χρονιά.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, αφού δήλωσε ότι συμφωνεί με τη φιλοσοφία της πρότασης νόμου, επισήμανε ότι δεν άλλαξε κάτι στα οικονομικά δεδομένα που να μην δικαιολογεί την προτεινόμενη ρύθμιση και για φέτος και γι’ αυτό θα ήταν ορθό να παραχωρηθούν οι εν λόγω ελαφρύνσεις, που στο τέλος θα συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης.

Με την πιο πάνω άποψη του εκπροσώπου της ΟΕΒ συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που, όπως επισήμανε ο ίδιος, υπάρχει η αντίληψη ότι με τέτοιου είδους ενέργειες πλήττεται η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του κράτους.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, εφόσον δεν υπάρξει διαφωνία επί της ουσίας του θέματος, θα ήταν ορθότερο να κατατεθεί σχετική ρύθμιση από την εκτελεστική εξουσία, αφού δεν είναι ορθό να τροποποιούνται κανονισμοί με προτάσεις νόμου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως καταθέσει στην επιτροπή συγκριτικά στοιχεία για την περσινή χρονιά αναφορικά με το ύψος των καθυστερημένων εισφορών, καθώς και το ύψος των εισπράξεων από τις εισφορές αυτές, ώστε η επιτροπή να μπορέσει να διαμορφώσει τελική άποψη επί του θέματος.

Ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω παράκληση, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή ότι μέσω του μηχανογραφικού συστήματος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων αναφορικά με το ύψος των οφειλών που εκκρεμούσαν το 2013, αφού η διευθέτηση της πληρωμής μέχρι σήμερα γινόταν έναντι μέρους των οφειλών αυτών. Περαιτέρω, σύμφωνα με την εν λόγω γραπτή ενημέρωση, όσον αφορά το ύψος των εισπράξεων από τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το μηχανογραφικό σύστημα, για τους μήνες από τον Ιανουάριο του 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2013 έχει εισπραχθεί το συνολικό ποσό των €521.573.645 και για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2013 έχει εισπραχθεί ποσό ύψους €165.553.878. Επίσης, για την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 έχουν εισπραχθεί εισφορές συνολικού ύψους €552.195.023.

Οι εισηγητές της πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, διαμόρφωσαν από νομοτεχνική άποψη το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να αποσκοπεί στην ίδια ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται αυτούσιοι οι υπό αναφορά σχετικοί κανονισμοί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων