Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εσωτερικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, η θέση του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου παραμείνει κενή ή, λόγω οποιουδήποτε έκτακτου κωλύματος του εφόρου, αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Οικονομικών, διαφυλασσόμενης της αρχής της ιεραρχίας, να μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό κατέχει υπεύθυνη θέση όπως ενασκεί τις εξουσίες του εφόρου, κάτω από τέτοιους όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις όπως ο ίδιος ο υπουργός μπορεί να καθορίζει.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νόμος καλύπτει την ανάγκη που προέκυψε από την αδυναμία του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων