Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (KOA).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €150.000 για σκοπούς διάθεσής τους στον ΚΟΑ και καταβολής αντίστοιχου ποσού στην εταιρεία “Στρατάκο (Εργολάβοι) Λτδ” για κατασκευαστικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την εν λόγω εταιρεία για λογαριασμό της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας και του ΚΟΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφεραν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι, η εν λόγω εταιρεία εκτέλεσε διάφορες κατασκευαστικές εργασίες με σκοπό την κατασκευή αεραθλητικού κέντρου για τις ανάγκες της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας σε γη η οποία είχε απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό στην περιοχή Τσερίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο αποφασίστηκε όπως επιχορηγηθεί από τον ΚΟΑ και η προσφορά για την κατασκευή του κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία. Στη συνέχεια, κατόπιν προσφυγής επηρεαζόμενων μερών, το σχετικό διάταγμα απαλλοτρίωσης ακυρώθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ως αποτέλεσμα οι κατασκευαστικές εργασίες τερματίστηκαν κατόπιν εντολής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα η εργοληπτική εταιρεία “Στρατάκο (Εργολάβοι) Λτδ” διεκδίκησε την καταβολή αποζημιώσεων για τις εργασίες που είχε ήδη εκτελέσει.

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΚΟΑ, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2014, στην οποία καταγράφονται οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και η οποία απεστάλη στην επιτροπή κατόπιν αιτήματός της για περαιτέρω ενημέρωση γύρω από το όλο ζήτημα, η υπόθεση κατέληξε με αγωγή (αριθμός 1724/2004) στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και στη συνέχεια οι διάδικοι αποφάσισαν να παραπέμψουν το θέμα σε διαιτησία.

Η απόφαση του διαιτητή ήταν όπως οι εναγόμενοι, η Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία και ο ΚΟΑ, πληρώσουν προς τους ενάγοντες, τη Στρατάκο (Εργολάβοι) Λτδ, το ποσό των €398.058,46, την αμοιβή του διαιτητή και τα δικηγορικά έξοδα του δικηγόρου των εναγόντων.

Συναφώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2014 και 22 Οκτωβρίου 2014, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική απόφαση του διαιτητή, αποφασίστηκε η εξώδικη διευθέτηση της αγωγής υπ’ αριθμόν 1724/2004 και η καταβολή συνολικού ποσού ύψους €300.000 προς την εργοληπτική εταιρεία.

Για το σκοπό αυτό προτείνεται η παραχώρηση συμπληρωματικών πιστώσεων προς τον ΚΟΑ για το έτος 2014 ύψους €150.000, ενώ οι υπόλοιπες €150.000 θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ για το έτος 2015.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσό αυτό θα καταβληθεί στην εν λόγω εταιρεία, η οποία προτίθεται να δηλώσει εγγράφως ότι ικανοποιείται πλήρως η όποια οικονομική απαίτηση και ότι ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από την Κυπριακή Δημοκρατία ή τον ΚΟΑ ή την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

  

2 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων