Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Χρίστος Μέσης, προεδρεύων Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 13 Νοεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η ΠΟΒΕΚ, o Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παραταθεί για τρεις μήνες η προβλεπόμενη σ’ αυτόν προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με τη γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου να τύχουν της απαιτούμενης αναθεώρησης από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα οι αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτές ορίζονται με βάση τη σχετική ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2014. Συναφώς, με την πρόταση νόμου προτείνεται η παράταση της αναφερόμενης πιο πάνω προθεσμίας μέχρι την 25η Απριλίου 2015.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου από την επιτροπή μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας για το γενικότερο θέμα της υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις νέες αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων.

Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για το εν λόγω γενικότερο θέμα διατυπώθηκαν και από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».

Ο προεδρεύων της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

17 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων