Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Παιδιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Βαρνάβα
Άγγελος Βότσης  

Όπως είναι γνωστό, για την υπό αναφορά πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει έκθεση στην ολομέλεια του σώματος, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά ο σκοπός και οι επιδιώξεις της, καθώς και η εισήγηση που είχε υποβληθεί από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή για προσθήκη νέου εδαφίου στην υπό αναφορά πρόταση νόμου, ώστε να νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή παιδοκομικού σταθμού ή να εργαστούν σε παιδοκομικό σταθμό άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διατάγματος του 2011 δεν εργάζονταν σε σταθμό, αλλά εργάζονταν κατά τα προηγούμενα χρόνια χωρίς να κατέχουν τα προσόντα που απαιτεί το εν λόγω διάταγμα και για οποιοδήποτε λόγο τερμάτισαν τις εργασίες τους.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που διαβεβαίωσαν προφορικά ότι, με βάση τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 22 του πιο πάνω διατάγματος, οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος υπηρετούσε σε παιδοκομικό σταθμό ως διευθύνον πρόσωπο ή ως παιδοκόμος μπορεί να εξακολουθήσει να υπηρετεί στον εν λόγω σταθμό ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό, έστω και αν δεν κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στο εν λόγω διάταγμα, απέστειλαν και γραπτώς στον πρόεδρο της επιτροπής επιστολή, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2014, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σύμφωνα με την οποία θεωρούν ότι με την πιο πάνω μεταβατική διάταξη καλύπτονται όλα τα άτομα που εργάστηκαν για κάποια περίοδο πριν από το 2011 και δεν κατέχουν τα προσόντα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναβεβαιώνει την αρχική της θέση, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρχική της έκθεση που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια του σώματος, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων