Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 17 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας πρόσθετων πιστώσεων ύψους €158.722.406 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν σε ανεξάρτητες υπηρεσίες, υπουργεία και τμήματα για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων αναλύονται ως ακολούθως:

1. Κυβερνητική συνεισφορά στα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων: €65.000.000.

2. Κοινωνικές παροχές (κοινωνική σύνταξη, επιδόματα σε δυσπραγούντες): €22.680.000.

3. Παροχές υγείας: €12.250.000.

4. Επιστροφές ΦΠΑ: €25.000.000.

5. Συνεισφορά στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο: €8.023.368.

6. Έκτακτες χορηγίες: €10.404.141.

7. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις: €6.200.000.

8. Αποζημιώσεις υπαλλήλων Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου: €5.797.687.

9. Άλλες δαπάνες: €3.367.210.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η παραχώρηση των πιο πάνω πιστώσεων αφορά εν μέρει λογιστική διευθέτηση δαπανών που διενεργήθηκαν και επιβάρυναν το δημοσιονομικό ισοζύγιο του 2013 ή που έχουν ήδη διενεργηθεί κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους και αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα του δημοσιονομικού ισοζυγίου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014. Ως εκ τούτου, η διάθεση των πρόσθετων πιστώσεων για σκοπούς λογιστικής καταχώρισης αυτών των δαπανών δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Αναλύοντας τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι πιστώσεις που αφορούν την κάλυψη της κυβερνητικής συνεισφοράς για τη δημιουργία αποχετευτικού από τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων, συνολικού ύψους €55.000.000, έχουν ήδη εκταμιευθεί κατά τα έτη 2013 και 2014 και επιβάρυναν ανάλογα το σχετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, ενώ το ίδιο ισχύει και για άλλες δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη καταβληθεί, όπως για παράδειγμα οι αποζημιώσεις προς υπαλλήλους του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, ύψους €5.800.000, των οποίων η αποπληρωμή διενεργήθηκε μέσω λογαριασμού προκαταβολών.

Όπως ο εν λόγω αρμόδιος ανέφερε περαιτέρω, η ουσιαστική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου, η οποία θα επέλθει με την έγκριση του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αναμένεται να ανέλθει στα €98.000.000, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,6% επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι με βάση την ετήσια πρόβλεψη για το έτος 2014 το δημοσιονομικό ισοζύγιο εκτιμάται ότι θα είναι αρνητικό και θα περιορισθεί σε ποσοστό 2,5% επί του ΑΕΠ. Στο αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνεται τόσο το ύψος των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων όσο και η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με επιμέρους κονδύλια που προβλέπονται στον υπό συζήτηση συμπληρωματικό προϋπολογισμό, τα οποία κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2014.

Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το μέρος του προϋπολογιζόμενου κονδυλίου ύψους €10.404.141 που αφορά έκτακτη χορηγία προς τις Κυπριακές Αερογραμμές αναφορικά με την καταβολή, όπως σχετικά αναφέρεται, πιθανής αποζημίωσης προς τους εργαζομένους στην εν λόγω εταιρεία. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τους εργαζομένους οι αποζημιώσεις των οποίων αναμένεται να καλυφθούν από το εν λόγω κονδύλι και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο αυτό θα καλύψει εργαζομένους που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία ή που πρόκειται να αποχωρήσουν από αυτήν, καθώς και για τους λόγους που αυτοί ενδέχεται να αποχωρήσουν από την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, δεδομένου του γεγονότος ότι η παρασχεθείσα από το αρμόδιο υπουργείο πληροφόρηση επί των πιο πάνω ζητημάτων δεν υπήρξε ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να μην έχει διαμορφωθεί καθαρή εικόνα επί των τεκταινομένων στις Κυπριακές Αερογραμμές σε σχέση με το μέλλον των εργαζομένων σε αυτές, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί τη δέσμευση του μέρους εκείνου του κονδυλίου που αφορά την καταβολή πιθανής αποζημίωσης σε εργαζομένους στις Κυπριακές Αερογραμμές, ώστε πριν από την εκταμίευσή του να ενημερωθεί κατάλληλα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

18 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων