Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2014 και στις 5 Νοεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Περιβάλλοντος.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμών, ώστε η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών να μεταφερθεί από το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, που είναι μέχρι σήμερα η αρμόδια αρχή, στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με τους υφιστάμενους κανονισμούς ρυθμίζεται ο έλεγχος ενός ευρύτατου φάσματος κατηγοριών εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους σε σχέση με την εκπομπή θορύβου, ο οποίος είναι δυνατόν να έχει επιπτώσεις στην ευημερία του κοινού και κυρίως στην υγεία των χειριστών τέτοιου εξοπλισμού.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, με τους κανονισμούς ρυθμίζεται κυρίως η εποπτεία της αγοράς, ώστε ο υπό αναφορά εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναβατόρια για δομικά υλικά, αεροσυμπιεστές, ανατρεπόμενα οχήματα, εκσκαφείς, χλοοκοπτικές μηχανές και κινητούς γερανούς, να πληρεί τις απαιτήσεις ως προς τα όρια θορύβου και την ορθή σήμανση συμμόρφωσης CE.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία κατόπιν διαπίστωσης ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το απαραίτητο προσωπικό για την εφαρμογή των κανονισμών, γεγονός το οποίο δημιουργεί αδυναμία στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Επίσης, όπως πρόσθεσε η ίδια εκπρόσωπος, με τη μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα στο ΤΕΕ, το οποίο εφαρμόζει ήδη σχετικούς κανονισμούς που αφορούν τον έλεγχο άλλων συναφών μηχανημάτων, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανονισμών. Ειδικότερα, όπως επισήμανε η ίδια, το ΤΕΕ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και σχετική διαδικασία, καθώς και την εμπειρία για την εποπτεία της αγοράς.

Όλα τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής απόψεως.

 

 

 

 

11 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων