Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Aρ. 4) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού
Αντώνης Αντωνίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και Σωτήρη Σαμψών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και από το βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου, καθώς και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων Περιόδου 1963-1964, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο να μην έχει τη δυνατότητα με απόφασή του να ανακτά οικιστική μονάδα στην οποία διαβιούσαν ή διαβιούν κληρονόμοι ή άλλα συγγενικά πρόσωπα αγνοούμενου προσώπου.

Σημειώνεται ότι απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να διασφαλισθεί ότι οι συγγενείς των αγνοουμένων δε θα διατρέχουν τον κίνδυνο να εκδιωχθούν με οποιοδήποτε τρόπο από την κατοικία στην οποία διαβιούν για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στα πλαίσια της διεξαχθείσας συζήτησης διαφάνηκε η ανάγκη περαιτέρω νομοτεχνικής επεξεργασίας της πρότασης νόμου. Συναφώς δε, τέθηκε ενώπιον της επιτροπής αρμοδίως αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, με το οποίο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι συμφωνεί.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του ίδιου υπουργείου δήλωσαν ότι επίσης συμφωνούν με τους σκοπούς της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου δήλωσαν ότι το κράτος οφείλει να στηρίξει αυτή την ευαίσθητη ομάδα πολιτών με την ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης σε νόμο.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ τάχθηκε επίσης υπέρ της ψήφισης σε νόμο της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, με τίτλο «Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2014», επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

4 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων