Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2014» και για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Πάμπος Παπαγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Ομάδας Χηρών και Ορφανών και της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χηρών και Ορφανών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε η σύνταξη χηρείας να μη συνυπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα, αλλά να τυγχάνει ξεχωριστής φορολόγησης.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε οι συντάξεις χηρείας να μην υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης για εξυγίανση και εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών και για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, η σύνταξη χηρείας από την 1η Ιανουαρίου 2014 συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα των δικαιούχων προσώπων και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος όπως οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με την εφαρμογή της πιο πάνω ρύθμισης διαφάνηκε ότι δημιουργούνται προβλήματα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συναφώς κρίνεται αναγκαία η προώθηση του νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί δικαιότερος ο τρόπος φορολόγησης της σύνταξης χηρείας.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου, οι εισηγητές της δήλωσαν ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση σκοπείται η άρση της στρέβλωσης που δημιουργήθηκε με την εισαγωγή της πιο πάνω ρύθμισης στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για φορολόγηση της σύνταξης χηρείας, η οποία πλήττει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η σύνταξη χηρείας να φορολογείται με συντελεστή ύψους 20% μόνο για το ποσό αυτής που υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 0%, το οποίο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται στις €19.500.

2. Η σύνταξη χηρείας να μην προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα.

3. Στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται περισσότερες από μία συντάξεις χηρείας, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή οποιουδήποτε σχεδίου συνταξιοδότησης ή από ταμείο επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, αυτές να συνυπολογίζονται στο εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλεται συντελεστής φόρου ύψους 0%.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση πρόσωπα που προέρχονται από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις θα καταβάλλουν πολύ χαμηλότερη φορολογία σε σχέση με τη φορολογία που καλούνται να καταβάλουν με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Περαιτέρω, όπως η ίδια δήλωσε, η προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό και πριν από το τέλος του 2014, ώστε η εν λόγω ρύθμιση να θεωρείται ότι άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και να σταματήσει η περίληψη της σύνταξης χηρείας στο φορολογητέο εισόδημα.

Οι εκπρόσωποι της Ομάδας Χηρών και Ορφανών και της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χηρών και Ορφανών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγήθηκαν την άμεση προώθησή του για ψήφιση, ώστε να μην επιβληθούν περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014».

Υπό το φως των πιο πάνω, η πρόταση νόμου αποσύρεται, για καθαρά τυπικούς λόγους, με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή έχει επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο κατατέθηκε.

4 Νοεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων