Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 23 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και της αγροτικής οργάνωσηςΝέα Αγροτική Κίνηση”. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 65 του περί των Δασών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμών, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα στο διευθυντή του Τμήματος Δασών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό επιπρόσθετους συγκεκριμένους όρους, να εκδίδει άδειες διεξαγωγής διεθνών αγώνων ταχύτητας σε κρατικό δάσος πέραν της περιόδου Νοεμβρίου-Απριλίου, που καθορίζονται στους υφιστάμενους κανονισμούς, και κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Μάιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν τους προτεινόμενους κανονισμούς, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Μάιο παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον διεξαγωγής τέτοιων αγώνων στην Κύπρο. Περαιτέρω, στα ίδια υπομνήματα σημειώνεται ότι η διεξαγωγή τέτοιων αγώνων, που προσελκύουν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και φιλάθλων, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας μέσω της αύξησης του τουρισμού και την προβολή της Κύπρου διεθνώς.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της αγροτικής οργάνωσης Νέα Αγροτική Κίνηση συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας συμφώνησε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και υποστήριξε ότι τα οφέλη από τέτοιες διοργανώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν. Περαιτέρω, επισήμανε ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες καταρτίζουν το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, εισηγήθηκε όπως περιληφθεί πρόνοια σ’ αυτούς, ώστε πριν από την έκδοση των αδειών διεξαγωγής των εν λόγω αγώνων να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του αστυνομικού διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, ως του εκπροσώπου του Αρχηγού Αστυνομίας, προκειμένου να περιλαμβάνονται όροι σ’ αυτές σε σχέση με την ασφάλεια των συμμετεχόντων και του κοινού.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού επισήμανε ότι το Τμήμα Δασών είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα για την έκδοση άδειας για χρήση δασικών δρόμων με σκοπό τη διεξαγωγή των εν λόγω αγώνων, υποστήριξε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων.

Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή εκφράστηκαν από μέλη της επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινόμενη δυνατότητα του διευθυντή να εκδίδει άδειες για διεξαγωγή διεθνών αγώνων ταχύτητας σε κρατικό δάσος σε χρονικές περιόδους πέραν των καθορισμένων λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών και της επιπρόσθετης φθοράς των δασικών δρόμων. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σχολιάζοντας τις υπό αναφορά επιφυλάξεις, επισήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη διεξαγωγή τέτοιων αγώνων έχουν αξιολογηθεί επαρκώς από τα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Αφορούν κυρίως την ανατροπή αυτοκινήτων και την ανάφλεξή τους, αλλά τα αρμόδια τμήματα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτούς και τις συνέπειές τους.

2. Η ημερομηνία διεξαγωγής των διεθνών αγώνων ταχύτητας, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα καθορίζονται από τις οικείες ομοσπονδίες σε διεθνές επίπεδο και ως εκ τούτου, παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε τοπικό επίπεδο, τα περιθώρια αλλαγής των εν λόγω ημερομηνιών είναι περιορισμένα.

3. Το κόστος επισκευής των δασικών δρόμων λόγω της φθοράς που προκαλείται σε αυτούς από τη διεξαγωγή των αγώνων ταχύτητας δε θα επιβαρύνει τους διοργανωτές, αλλά θα καλύπτεται από σχετικό κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων