Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Αθηνά Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου να επιβάλλει και σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού το οποίο προμηθεύεται νερό από οποιοδήποτε κοινοτικό συμβούλιο και εξυπηρετείται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων τέλος που υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση νερού από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού. Παράλληλα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των εν λόγω βασικών κανονισμών, ώστε κατ’ ακολουθίαν να διασαφηνιστεί ότι, σε περίπτωση που το υποστατικό προμηθεύεται είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα νερό από άλλη πηγή εκτός από το δήμο Πάφου ή οποιοδήποτε άλλο δήμο ή οποιοδήποτε κοινοτικό συμβούλιο, θα επιβάλλεται τέλος το οποίο θα καθορίζεται με βάση τα λύματα ή τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά τα οποία απορρίπτονται στην υπόνομο οικοδομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, επειδή σήμερα εξυπηρετούνται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του υπό αναφορά συμβουλίου και υποστατικά τα οποία προμηθεύονται νερό από τα κοινοτικά συμβούλια ορισμένων κοινοτήτων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων