Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Χρίστος Μέσης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νουρής
Μάριος Μαυρίδης Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Οκτωβρίου 2014 από το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2014. Στη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η προθεσμία καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και αντίστοιχα να παραταθεί η προθεσμία για την παραχώρηση έκπτωσης σε περίπτωση διευθέτησης της φορολογικής οφειλής μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της, σκοπός της πρότασης νόμου είναι αφενός να παρασχεθεί περαιτέρω χρονικό περιθώριο στους φορολογουμένους, ώστε να συμμορφωθούν ως προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας προς το κράτος και αφετέρου να παρασχεθεί παράλληλα ο απαραίτητος χρόνος στους κατόχους γεωργικής γης οι οποίοι ασκούν κατά κύριο λόγο γεωργική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα και δε διαμένουν στην περιοχή που βρίσκεται η γεωργική ακίνητη ιδιοκτησία τους να διαβουλευθούν με τους αρμόδιους φορείς για το ενδεχόμενο εξαίρεσής τους από την υποχρέωση καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ως θέση αρχής το υπουργείο δεν επικροτεί γενικότερα την επέκταση οποιωνδήποτε προθεσμιών για καταβολή οφειλών προς το κράτος, καθότι αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί λανθασμένες προσδοκίες ως προς την καθιέρωση αυτής της πρακτικής. Εντούτοις, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπουργείο δε διαφωνεί με την προώθηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου προς ψήφιση.

Παράλληλα, αναφορικά με την εξαίρεση των κατόχων γεωργικής γης από την υποχρέωση καταβολής του φόρου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπουργείο διαφωνεί γενικότερα με την εξαίρεση οποιωνδήποτε ομάδων του κοινωνικού συνόλου, καθότι αυτό δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των φορολογουμένων και περαιτέρω δημιουργεί πρόσθετα βάρη στους υπόλοιπους φορολογουμένους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι με την πρόταση νόμου δεν προτείνεται οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση για το εν λόγω ζήτημα και διασαφηνίζεται ότι η ουσία της αφορά μόνο την επέκταση των χρονικών περιθωρίων σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στη συνέχεια της συζήτησης η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι το τμήμα επικροτεί την επέκταση της προθεσμίας, καθότι αυτό θα διευκολύνει τους φορολογουμένους να διευθετήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της πρότασης νόμου, για σκοπούς πρακτικότερης εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας, αποφάσισαν όπως η προθεσμία για την παραχώρηση έκπτωσης σε περίπτωση διευθέτησης της φορολογικής οφειλής ενωρίτερα από την υποχρεωτική ημερομηνία καταβολής του φόρου επεκταθεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2014 αντί της 30ής Νοεμβρίου 2014, που ήταν η αρχική εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της πρότασης νόμου, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

29 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων