Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, ώστε να κυρωθούν, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος, οι τροποποιήσεις της εν λόγω σύμβασης οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την Έκτη Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη μεταξύ 28 Απριλίου και 10 Μαΐου 2013, και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 76.809 και ημερομηνίας 23 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, η οποία αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση POPs (Persistent Organic Pollutants), εισάγει περιορισμούς στην παραγωγή έμμονων οργανικών ρύπων, δηλαδή χημικών ουσιών με τοξικές ιδιότητες που ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσής τους.

Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους με το Νόμο με αρ. 42(ΙΙΙ) του 2004, στα πλαίσια της τήρησης των προενταξιακών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και κατέστη μέλος της σύμβασης αυτής από τις 7 Μαρτίου 2005.

Σύμφωνα με τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενσωματώνονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την Έκτη Συνάντηση των Μερών της Σύμβασης, οι οποίες αφορούν την προσθήκη μιας νέας χημικής ουσίας, της ουσίας εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο”, στο Παράρτημα Α΄ αυτής.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επισήμανε ότι, παρ όλο που η παραγωγή και η χρήση της εν λόγω ουσίας απαγορεύεται ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αποφάσεις των μερών της εν λόγω σύμβασης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών τροποποιήσεων της σύμβασης.

 

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων