Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και της αστυνομίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί η χρηματική ποινή από είκοσι πέντε λίρες (£25) σε ογδόντα πέντε ευρώ (€85) για το αδίκημα της οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση σε γη που δε συνιστά μέρος οδού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμο να προωθηθεί από την εκτελεστική εξουσία έπειτα από εισήγηση της αστυνομίας, η οποία πιστεύει ότι η εν λόγω αύξηση της χρηματικής ποινής θα λειτουργήσει αποτρεπτικά προς τερματισμό της γενόμενης παρανομίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, το προβλεπόμενο από το νόμο αδίκημα συντελείται από τους παρανομούντες σε περιοχές που δε συνιστούν μέρος οποιασδήποτε οδού, όπως μονοπάτια της φύσης, κρατικές ή ιδιωτικές ιδιοκτησίες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων