Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «O περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικού) Νόμου [Νόμος αρ. 5 (ΙΙΙ) του 2012], έτσι ώστε το μέρος του που αφορά τις επιφυλάξεις και τις δηλώσεις της Δημοκρατίας να συνάδει με τα προβλεπόμενα στο πρωτόκολλο αυτό.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 3 του βασικού νόμου και το Μέρος ΙΙ του Πίνακα αυτού με τη διαγραφή αναφορών σε επιφυλάξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του κειμένου των επιφυλάξεων αυτών και τη συμπερίληψη ορισμένων από τις επιφυλάξεις αυτές στο μέρος του νόμου που απαριθμεί τις δηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης στο γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης προέκυψε πρόβλημα όσον αφορά τις επιφυλάξεις και δηλώσεις που εκτίθενται στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα του βασικού νόμου για το λόγο ότι περιλήφθηκαν επιφυλάξεις για θέματα που με βάση το πρωτόκολλο θα έπρεπε να καταγραφούν ως δηλώσεις ή σε σχέση με τα οποία δεν μπορούσε να κατατεθεί επιφύλαξη, εφόσον ήδη είχε πραγματοποιηθεί τέτοια κατάθεση στα πλαίσια της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων στο Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της υπό αναφορά σύμβασης.

 

 

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων