Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου, έτσι ώστε να καλυφθεί νομικά η δυνατότητα αιτήματος από την αστυνομία για εξασφάλιση δικαστικού διατάγματος πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, όχι μόνο στα πλαίσια διερεύνησης σοβαρού ποινικού αδικήματος που διεξάγεται στη Δημοκρατία, αλλά και στα πλαίσια ανταπόκρισης σε διεθνές αίτημα δικαστικής συνδρομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την ψήφιση του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου [Νόμος αρ. 183(Ι) του 2007] ενισχύθηκαν οι ανακριτικές εξουσίες της αστυνομίας, αφού στο νόμο αυτό περιλαμβάνεται ρητή πρόνοια αναφορικά με τη δυνατότητα αστυνομικού ανακριτή να εξασφαλίζει με δικαστικό διάταγμα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που έχουν σχέση με τη διερεύνηση σοβαρού ποινικού αδικήματος.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την κάλυψη του νομικού κενού που προέκυψε, έτσι ώστε να καταστεί σαφές και στον υπό τροποποίηση νόμο ότι κατά την εκτέλεση διεθνούς αιτήματος δικαστικής συνδρομής η αστυνομία, επιπρόσθετα από τις εξουσίες που παρέχονται σε ανακριτή δυνάμει του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, έχει και τις εξουσίες που παρέχονται σε ανακριτή δυνάμει του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου ως και οποιουδήποτε άλλου νόμου που παρέχει τέτοιες εξουσίες σε ανακριτή.

Τέλος, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται ότι θα εξυπηρετήσει την αποτελεσματικότερη συνεργασία στην καταπολέμηση εγκλημάτων με διεθνικό χαρακτήρα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε από αυτήν από νομοτεχνικής άποψης και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

 

 

27 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων