Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας. Ωστόσο, ύστερα από αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 16 Οκτωβρίου 2014, η επιτροπή Υγείας επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου και οι απόψεις των ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας της, η επιτροπή, αφού μελέτησε περαιτέρω τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σε σχέση και με την προτεινόμενη από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις τροπολογία, η οποία έχει ήδη κυκλοφορήσει στα μέλη του σώματος, επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των φαρμακοποιών δε θα καθορίζεται από την Επιτροπή Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου και στο βασικό νόμο, αλλά θα καθορίζεται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος, στο οποίο συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι που εκλέγονται από τους Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους όσο και εκπρόσωποι που εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει και για την ετήσια συνδρομή των ιατρών με βάση τον περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμο.

2. Διαγράφεται από το κείμενο του νομοσχεδίου η πρόνοια που καθορίζει το ποσό των €250 ως το ανώτατο όριο της ετήσιας συνδρομής.

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν τη μείωση της ετήσιας συνδρομής στο 50% για τους υπαλλήλους φαρμακοποιούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και την περαιτέρω μείωση στο 25% για τους νεοεγγραφέντες υπαλλήλους φαρμακοποιούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα παραμένουν στο κείμενο του νομοσχεδίου, αλλά γίνεται σχετική αναρίθμησή τους. Παραμένει επίσης ως έχει στο κείμενο του νομοσχεδίου η πρόνοια που καθορίζει ως τέλος εγγραφής των φαρμακοποιών στον Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο το ποσό των €100.

Τόσο ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας όσο και η πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις με την οποία προτείνεται όπως η ετήσια συνδρομή των φαρμακοποιών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, χωρίς να καθορίζεται στο νόμο το ανώτατο όριο της συνδρομής.

 

   

 

23 Οκτωβρίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων