Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιουνίου, στις 3 Ιουλίου και στις 9 και 16 Οκτωβρίου 2014. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της αστυνομίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των ενδιαφερόμενων εταιρειών στοιχημάτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, ώστε να εισαχθούν σαυτόν πρόνοιες για την πάταξη της κυβείας που διενεργείται μέσω παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους και τυχερών παιχνιδιών καζίνο. Επιπρόσθετα, σκοπείται η εισαγωγή στην εν λόγω βασική νομοθεσία διατάξεων, ώστε να παρασχεθεί στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και στην αστυνομία η δυνατότητα να εξασφαλίζουν δικαστικό διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας τυχερού παιχνιδιού καζίνο ή παροχής υπηρεσιών τυχερού παιχνιδιού καζίνο ή δικαστικό διάταγμα αναστολής υπό προϋποθέσεις της λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονταν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται ο νέος όροςπαιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους”, που σημαίνει μεταξύ άλλων οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου αντικειμένου είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων ή οτιδήποτε άλλου στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία.

2. Εισάγεται ο νέος όροςτυχερό παιχνίδι καζίνο”, που σημαίνει τυχερό παιχνίδι το οποίο παρέχεται με παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, πόκερ, άλλο παρόμοιο παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, ρουλέτα, black jack ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που παίζεται σε καζίνο ή το οποίο παρέχεται με τερματικές μηχανές διασυνδεδεμένες με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα.

3. Παρέχεται η δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και σε μέλη της αστυνομίας να υποβάλουν ενώπιον του δικαστηρίου μονομερή (ex parte) αίτηση σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου, ώστε το δικαστήριο να δύναται να εκδώσει διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας τυχερών παιχνιδιών καζίνο ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο ή/και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

4. Καθορίζεται ρητά ότι η παράλειψη ή η αμέλεια συμμόρφωσης με το πιο πάνω αναφερόμενο διάταγμα θα συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τα πέντε έτη ή χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

5. Εισάγονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο, η συμμετοχή σε στοίχημα σχετικό με τυχερά παιχνίδια καζίνο, η λειτουργία υποστατικού για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο, καθώς και η κατοχή και η λειτουργία παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους.

6. Καθορίζονται οι ποινές στις οποίες θα υπόκειται πρόσωπο, σε περίπτωση καταδίκης του για παράβαση των πιο πάνω αναφερόμενων απαγορευτικών προνοιών του προτεινόμενου νόμου.

7. Προβλέπεται ότι η πρόσκληση και η υποκίνηση ανηλίκου για συμμετοχή σε τυχερό παιχνίδι καζίνο θα συνιστά αδίκημα, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη ή χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να καταστεί η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας για την πάταξη της κυβείας πιο αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος δήλωσε περαιτέρω, με την προτεινόμενη εισαγωγή των εν λόγω ρυθμίσεων σκοπείται η πάταξη της κυβείας που διενεργείται με τη χρήση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους και τυχερών παιχνιδιών καζίνο. Η αστυνομία ή/και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, όπως έτι περαιτέρω δήλωσε ο ίδιος, θα δύνανται πλέον να αποταθούν στο δικαστήριο και να ζητήσουν την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος σε σχέση με τη συνέχιση οποιασδήποτε δραστηριότητας σε συγκεκριμένο υποστατικό ή την αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένου υποστατικού μέχρι την εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης.

Μετά από την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έκριναν σκόπιμη την κατάθεση αναθεωρημένου κείμενου του νομοσχεδίου, με στόχο να καθοριστούν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία επιπρόσθετες περιπτώσεις οι οποίες, αν συντρέχουν σε οποιοδήποτε υποστατικό ελέγχεται, θα τεκμαίρεται μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου ότι το εν λόγω υποστατικό χρησιμοποιείται ως οίκος κυβείας. Παράλληλα, με το εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο επιφέρονται περιορισμένες νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε μεταξύ άλλων να διαμορφωθεί ο ορισμός του όρου τυχερό παιχνίδι καζίνο, προκειμένου αυτός να είναι συμβατός με τις διατάξεις του περί Στοιχημάτων Νόμου.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων εταιρειών στοιχημάτων διατύπωσαν στην επιτροπή τη διαφωνία τους με την πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δυνατότητα να εκδίδει δικαστήριο έπειτα από μονομερή (ex parte) αίτηση προσωρινό απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα. Ειδικότερα, οι εν λόγω εκπρόσωποι υποστήριξαν ανάμεσα σε άλλα ότι η πρόνοια αυτή είναι αντισυνταγματική, ότι περαιτέρω αντίκειται στις βασικές αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και ότι καταστρατηγεί ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, οι ίδιοι εισηγήθηκαν επιμέρους τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, ώστε αυτό να καταστεί συμβατό με τις πρόνοιες του συντάγματος, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής, επέφεραν στο υπό αναφορά αναθεωρημένο κείμενο επιπρόσθετες τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του νομοσχεδίου και την περαιτέρω βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω, και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

 

21η Οκτωβρίου 2014


 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων