Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου καλύπτει και την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με βάση τον περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Νόμο, με τον οποίο κηρύσσεται η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, η τελευταία ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα επί της ΑΟΖ για σκοπούς εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός της ΑΟΖ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων εξερεύνησης ή/και εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων πρέπει να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνακόλουθα οι εγκαταστάσεις ή/και τα κατασκευάσματα που τοποθετούνται ή χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω σκοπούς εντός της ΑΟΖ της Δημοκρατίας πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκονται σε έδαφος της Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μετά από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της ΑΟΖ της Δημοκρατίας.

Συναφώς, όπως δήλωσε η ίδια, με την προτεινόμενη ρύθμιση οποιαδήποτε αναφορά στον εν λόγω νόμο στον όρο “Δημοκρατία θα περιλαμβάνει και την ΑΟΖ της Κύπρου, ώστε για σκοπούς ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εντός της περιοχής της ΑΟΖ να θεωρείται ότι πραγματοποιούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

.

 

7 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων