Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Σταύρος Ευαγόρου

Άγγελος Βότσης

Γιάννος Λαμάρης

Πρόδρομος Προδρόμου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Μαρία Κυριακού

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τους βουλευτές κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Πρόδρομο Προδρόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Νίκο Κουτσού εκπροσωπούντα τη Συμμαχία Πολιτών και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, ώστε να μεταφερθεί η ημερομηνία υποχρεωτικής έναρξης της ισχύος των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω νόμου από τις 3 Οκτωβρίου 2014 στις 7 Νοεμβρίου 2014.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2014 πρέπει να τεθούν σε ισχύ κανονισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν θέματα παραχώρησης και χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σημειώνεται ότι οι σχετικοί κανονισμοί, με τίτλο «Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί του 2014», κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουνίου 2014 και άρχισε η συζήτησή τους ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και των πολλών πτυχών οι οποίες χρήζουν εξέτασης, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση, για σκοπούς παροχής μεγαλύτερου χρονικού περιθωρίου συζήτησής τους από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με στόχο τη βέλτιστη ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Συναφώς, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται όπως παραταθεί ο χρόνος έναρξης της ισχύος των δυνάμει του πιο πάνω νόμου εκδιδόμενων κανονισμών μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2014, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση του εν λόγω θέματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή κ. Νίκου Κουτσού εκπροσωπούντος τη Συμμαχία Πολιτών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2 Οκτωβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων