Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Απαλλαγής Εγγυητών από την Εγγύηση Εκπλήρωσης της Υπόσχεσης ή της Υποχρέωσης Χρέους Μετά την Πώληση Ενυπόθηκου Ακινήτου Νόμος του 2014»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού Μη μέλη των επιτροπών:
  Αβέρωφ Νεοφύτου
  Γεώργιος Γεωργίου
  Ρίκκος Μαππουρίδης
  Γιώργος Λουκαΐδης
  Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού
  Σοφοκλής Φυττής
  Γιώργος Βαρνάβα
  Ρούλα Μαυρονικόλα
  Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας εκ μέρους του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται όπως, σε περίπτωση που ενυπόθηκος δανειστής επιλέξει πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, με βάση τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, και το προϊόν της πώλησης δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του ενυπόθηκου χρέους, οι εγγυητές απαλλάσσονται από την εγγύηση εκπλήρωσης της υπόσχεσης ή της υποχρέωσης του εναπομείναντος χρέους.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση προτείνεται όπως τεθεί σε ισχύ με την έναρξη της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 και λήξει με την έναρξη της ισχύος των νομοθεσιών που αφορούν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις πιο κάτω θέσεις:

1. Τo μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρης Συλλούρης τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Οι πρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

6 Σεπτεμβρίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων