Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού Μη μέλη των επιτροπών:
  Αβέρωφ Νεοφύτου
  Γεώργιος Γεωργίου
  Ρίκκος Μαππουρίδης
  Γιώργος Λουκαΐδης
  Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού
  Σοφοκλής Φυττής
  Γιώργος Βαρνάβα
  Ρούλα Μαυρονικόλα
  Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας από το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να δύναται, για σκοπούς διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να ρυθμίζει με την έκδοση ειδικών ή γενικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών, ως ήθελε κρίνει αναγκαίο, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται ως μακροπροληπτική αρχή, τον αριθμό και το είδος των γενόμενων εκάστοτε εκποιήσεων και άλλα συναφή με αυτά ζητήματα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβαίνει σε κατάταξη, ανά κατηγορία, των ενυπόθηκων δανείων για τα οποία έχουν αρχίσει ή έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες εκποίησης.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, αυτή κρίνεται απαραίτητο όπως ψηφιστεί σε νόμο, στα πλαίσια της προώθησης και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τη διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, με απώτερο στόχο να αποφευχθούν ανάμεσα σε άλλα οι μαζικές εκποιήσεις και η απότομη πτώση των τιμών των ακινήτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τα μέλη των δύο επιτροπών βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη των επιτροπών επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 6 Σεπτεμβρίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων