Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού Μη μέλη των επιτροπών:
  Αβέρωφ Νεοφύτου
  Γεώργιος Γεωργίου
  Ρίκκος Μαππουρίδης
  Γιώργος Λουκαΐδης
  Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού
  Σοφοκλής Φυττής
  Γιώργος Βαρνάβα
  Ρούλα Μαυρονικόλα
  Ζαχαρίας Κουλίας

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τις δύο επιτροπές πριν από την τυπική κατάθεσή του στο σώμα σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν νομικής αρωγής σε διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου, με βάση το Μέρος VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Κύπρος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των δύο επιτροπών από τους αρμόδιους φορείς, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του υπό συζήτηση νόμου, παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε άτομα με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, προκειμένου περί αστικών υποθέσεων, μόνο σε οικογενειακές υποθέσεις, διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε θύματα εμπορίας προσώπων και παιδιά θύματα εκμετάλλευσης για σκοπούς διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λόγω των συνθηκών της οικονομικής κρίσης, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, ώστε να παρέχεται κάτω από το μηχανισμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο βασικός νόμος δωρεάν νομική αρωγή σε ενυπόθηκους οφειλέτες σε δικαστική διαδικασία σχετικά με την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι πρόεδροι και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

6 Σεπτεμβρίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων