Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίας της επιτροπής για τη μελέτη των προνοιών του νομοσχεδίου κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενος από λειτουργό του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014, ώστε να παραχωρηθεί παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ) από τους χαμηλοσυνταξιούχους, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στις 11 Ιουλίου 2014 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο υπό συζήτηση νόμος στον οποίο προνοείται, μεταξύ άλλων, η χρονική περίοδος για την υποβολή αιτήσεων από τους χαμηλοσυνταξιούχους, που αφορά σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της νομοθεσίας αυτής, η οποία λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ενόψει του περιορισμένου χρονικού περιθωρίου που έχει απομείνει μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 για την υποβολή αιτήσεων για το ΕΕΕ από τους χαμηλοσυνταξιούχους και προς διευκόλυνση για την υποβολή της αίτησής τους, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεώρησε σκόπιμη την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης από τους χαμηλοσυνταξιούχους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των προνοιών του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Σεπτεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων