Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 και στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/13/ΕΕ της 13ης Μαΐου 2013 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή ορισμένων oδηγιών στον τομέα της φορολογίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποιείται ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος με έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2013, ώστε οι εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με το κροατικό δίκαιο και για τις οποίες εφαρμόζονται οι Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των εταιρειών της εν λόγω νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι στις δύο επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 25 Ιουλίου και 8 Αυγούστου 2014, αντίστοιχα, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2014 διαβίβασε αιτιολογημένη γνώμη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω μη ανακοίνωσης μέτρων για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις εν λόγω επιστολές και σε ό,τι αφορά την παράλειψη της Δημοκρατίας να μεταφέρει μέχρι την 1η Ιουλίου 2013 (ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) την Οδηγία 2013/13/ΕΕ, η αιτιολογημένη γνώμη απαιτεί όπως η μεταφορά αυτή ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

4 Σεπτεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων