Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Κανόνων Τεχνικής Εκμετάλλευσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 19 και 26 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και του Dedalos Ultra Light Club, του Microlight Aircraft Club και της Aviomania Aircrafts. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Cyprus Gliding Group, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 250(2) και 259 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της λειτουργίας και της χρήσης Υπερέλαφρων Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) στη Δημοκρατία, καθώς και ο καθορισμός διοικητικών και/ή ποινικών κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών της.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, με τους τελευταίους σκοπείται ειδικά ο καθορισμός κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης ΥΠΑΜ που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες ΥΠΑΜ, αεραθλητικά σωματεία ή εκπαιδευτικούς αεραθλητικούς οργανισμούς για αθλητισμό, αναψυχή, εκπαίδευση και επιμόρφωση. Ειδικότερα, οι κανονισμοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις του χειριστή ΥΠΑΜ, τις απαγορεύσεις κατά τη χρήση αυτών, τις πτήσεις σε εκπαιδευτικές ή μη εκπαιδευτικές περιοχές, τους επιθεωρητές ελέγχου, τα αρχεία επιθεωρητών ελέγχου, το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το μητρώο νηολόγησης, την ασφάλιση, την άδεια για πεδία προσγείωσης/απογείωσης, τις πτήσεις αλλοδαπών ΥΠΑΜ, την ενημέρωση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τη χορήγηση άδειας χειριστή ΥΠΑΜ και την ανάκλησή της, καθώς και τα ποινικά αδικήματα.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και συζητήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ταυτόχρονα με τον περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2014, ο οποίος ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 3 Ιουλίου 2014, καθότι για νομικούς λόγους επιβάλλεται να προηγηθεί της έγκρισης των κανονισμών η ψήφιση του εξουσιοδοτικού νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ως θέση αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, παρ’ όλο που κάποιοι επηρεαζόμενοι φορείς, χωρίς να διαφωνούν με τη φιλοσοφία των κανονισμών, εξέφρασαν ασήμαντες παρατηρήσεις επί των προνοιών τους, οι οποίες έτυχαν ικανοποιητικών απαντήσεων.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής διαπιστώθηκαν από τη γραμματεία αυτής περιορισμένης έκτασης ασάφειες και κενά νομοτεχνικής φύσεως στις πρόνοιες των κανονισμών, για τα οποία η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως τα επανεξετάσει, για σκοπούς βελτίωσης του κειμένου των κανονισμών.

Το αρμόδιο υπουργείο επανεξέτασε τις πρόνοιες των κανονισμών και, σε συνεργασία με τη γραμματεία της επιτροπής, επέφερε τις απαραίτητες βελτιώσεις σε αυτές και ακολούθως κατέθεσε νέο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων