Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Φακοντής Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 16ης Ιανουαρίου και της 3ης Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού. Η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ο Όμιλος Ποδηλατοκίνησης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να:

1. αντικατασταθούν και προστεθούν στους υφιστάμενους κανονισμούς νέοι ορισμοί σε σχέση με τα ποδήλατα και τη σχετική υποδομή αυτών,

2. τροποποιηθούν και προστεθούν ρυθμίσεις που αφορούν τη στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων σε οδικές υποδομές για ποδήλατα,

3. τροποποιηθούν και προστεθούν ρυθμίσεις σχετικά με τους φωτεινούς σηματοδότες και τη χρήση και οδήγηση σε φωτοελεγχόμενους οδικούς κόμβους και

4. καθοριστούν σχετικές ρυθμίσεις οδήγησης σε κυκλικούς οδικούς κόμβους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση αυτών κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς εκσυγχρονισμού της περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως νομοθεσίας στο σύνολό της, ώστε αυτή να συνάδει με τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα στους δρόμους της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο ίδιος δήλωσε ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνονται πρόνοιες που αφορούν στην ασφαλή οδήγηση στο οδικό δίκτυο, όπως αυτό έχει εν τω μεταξύ εξελιχθεί, και στην οδική ασφάλεια γενικότερα. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε οι κανονισμοί να συνάδουν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο νέο σύγχρονο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οποίος έχει ήδη εκδοθεί.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, με εξαίρεση τους εκπροσώπους των σχολών οδηγών και εκπαιδευτών ΣΙΣΟΚ, ΠΑΣΕΣΟ και ΠΟΙΕΟ και των εκπροσώπων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και του Ποδηλατικού Ομίλου Λεμεσού, οι οποίοι, χωρίς να διαφωνούν με το σύνολο των προτεινόμενων κανονισμών, εξέφρασαν περιορισμένης έκτασης επιφυλάξεις σε μεμονωμένα ζητήματα. Οι εν λόγω παρατηρήσεις περιλαμβάνονται σε επιστολή του μη μέλους της επιτροπής βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, η οποία, κατόπιν απόφασης της επιτροπής, επισυνάφθηκε σε επιστολή της τελευταίας, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, και στάλθηκε στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, προκειμένου οι λειτουργοί του υπουργείου να διεξέλθουν και να συζητήσουν αυτές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ακολούθως ο υπουργός να ενημερώσει την επιτροπή για τις τελικές τοποθετήσεις της κυβέρνησης επί τούτων. Οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την εισήγηση για τροποποίηση των υπό συζήτηση κανονισμών αναφορικά με την οδήγηση σε κυκλικούς κόμβους, η οποία προήλθε από τους εκπροσώπους των σχολών οδηγών. Ειδικότερα, η πρόταση αυτή επικεντρώνεται στην επιλογή της λωρίδας εξόδου από τον κυκλικό κόμβο, όταν η σκοπούμενη έξοδος είναι η τρίτη κατά την είσοδο στον κόμβο, ώστε το όχημα να εξέρχεται από την αριστερότερη λωρίδα εξόδου και όχι από τη δεξιότερη. Σημειώνεται ότι το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στους υπό τροποποίηση κανονισμούς.

2. Την εισήγηση για αλλαγή σε προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε να αποδοθεί προτεραιότητα κατά την κίνηση των ποδηλατών στον ποδηλατοδιάδρομο, η οποία προήλθε από τους εκπροσώπους των ποδηλατών. Σημειώνεται ότι στον ποδηλατοδιάδρομο δεν υπάρχει αποκλειστικός χώρος για τη διακίνηση των ποδηλατών, αλλά εκ των πραγμάτων γίνεται κοινή χρήση με τους υπόλοιπους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων.

3. Την εισήγηση για αλλαγή σε προτεινόμενη ρύθμιση, ώστε να απαγορευτεί η στάση άλλων οχημάτων στον ποδηλατοδιάδρομο, η οποία προήλθε από τους εκπροσώπους των ποδηλατών.

Σε απάντηση των πιο πάνω εισηγήσεων ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2014, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προχώρησε στις απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των σχολών οδηγών και των ποδηλατών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι πιο πάνω παρατηρήσεις τους, καταλήγοντας στα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την πρώτη εισήγηση, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θεωρεί ότι αυτή είναι λανθασμένη, καθότι αγνοεί την ύπαρξη παράλληλης κίνησης οχημάτων σε κυκλικούς κόμβους που διαθέτουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας εντός του κυκλικού τμήματος του κόμβου. Επιπρόσθετα, είναι της άποψης ότι η υλοποίηση της προτεινόμενης εισήγησης θα μειώσει τα επίπεδα λειτουργικότητας, χωρητικότητας και οδικής ασφάλειας των κυκλικών κόμβων. Σημειώνεται ότι με την εν λόγω εισήγηση των εκπροσώπων των σχολών οδηγών διαφώνησαν πέραν των εκπροσώπων του υπουργείου και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς.

2. Αναφορικά με τη δεύτερη εισήγηση, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι για το θέμα αυτό ισχύουν οι διεθνείς κανόνες προτεραιότητας και δεν μπορεί να αποδοθεί προτεραιότητα στους ποδηλάτες για τη συγκεκριμένη ποδηλατική υποδομή, θέση η οποία έγινε κατανοητή και από τους εκπροσώπους των ποδηλατών, οι οποίοι επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στο γενικότερο θέμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος» που εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.

3. Αναφορικά με την τρίτη εισήγηση, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη με τους κανονισμούς στάση άλλων οχημάτων στον ποδηλατοδιάδρομο αφορά στάθμευση οχήματος για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβιβαστούν/αποβιβαστούν επιβάτες ή να φορτωθούν/ξεφορτωθούν εμπορεύματα από το όχημα, χωρίς να απομακρυνθεί ο οδηγός του. Σύμφωνα με την άποψη του υπουργείου, η ενδεχόμενη απαγόρευση της στάσης στους ποδηλατοδιαδρόμους αναμένεται να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα, καθώς και μεγάλες αντιδράσεις από επηρεαζόμενους καταστηματάρχες και κατοίκους, με πιθανό αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να μη συγκατατίθενται στην ανάπτυξη τέτοιων υποδομών, αποτρέποντας τελικά την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου ποδηλατικών υποδομών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προέβη σε μικρής έκτασης, νομοτεχνικής κυρίως φύσης, παρεμβάσεις στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

7 Ιουλίου 2014

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων