Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Γεωργίου Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 26 Ιουνίου και στις 9 Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΟΕΔ και της Κλαδικής Ειδικής Εκπαίδευσης της ΠΟΕΔ. Η ΠΑΣΥΔΥ και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, αφορούν σχέδια υπηρεσίας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εξισωθούν τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων με τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας προβλέπει ότι για την προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων απαιτείται συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαεννέα τουλάχιστον ετών, σε αντίθεση με την προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών μαθημάτων, για την οποία απαιτείται από το σύνολο της εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεκαεννέα τουλάχιστον ετών τα τρία έτη να είναι στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείου και τα τρία έτη στη θέση Διευθυντή Σχολείου.

Σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για τα σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μετά από διαβούλευση, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια περίπου.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής και αφού διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες πρόνοιες έχρηζαν διόρθωσης για σκοπούς καλύτερης απόδοσης των σκοπών των κανονισμών, κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αναθεωρημένο κείμενο αυτών.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι με το νέο σχέδιο υπηρεσίας απαιτείται υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείου και για τις δύο θέσεις Επιθεωρητή, δηλαδή για τη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων και για τη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων, κάτι που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς για διεκδίκηση θέσης Επιθεωρητή και ίσες ευκαιρίες στους Επιθεωρητές Γενικών Μαθημάτων και στους Επιθεωρητές Ειδικών Μαθημάτων για ανέλιξη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, την έγκριση των κανονισμών όπως έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των προνοιών των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιουλίου 2014

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων