Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Κώστας Κώστα Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να δοθούν κίνητρα σε Κυπρίους και ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας να επενδύσουν στην Κύπρο.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου σκοπείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την εισαγωγή φορολογικών εκπτώσεων σε επενδύσεις που γίνονται σε καινοτόμες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, αφενός για να δοθούν κίνητρα τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της καινοτομίας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επένδυσής τους, και αφετέρου για να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο που να ευνοεί τις επενδύσεις σε καινοτομία, όπως ήδη γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενη επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι πρέπει να εισαχθεί ορισμός ο οποίος να καθορίζει ρητά την έννοια της καινοτόμου επιχείρησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν ασάφειες οι οποίες θα επιτρέπουν φορολογικές εκπτώσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι, παρ’ όλο που συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θεωρεί ότι αυτές πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω από την επιτροπή, τόσο για τη βελτίωσή τους από νομική άποψη όσο και για να ενσωματωθούν στην ισχύουσα βασική νομοθεσία με το νομικά ορθότερο τρόπο.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, τοποθετούμενοι επί των προνοιών της πρότασης νόμου, δήλωσαν ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να καταστεί σαφές ότι διευρύνεται το πεδίο των εκπιπτόμενων από το φόρο εισοδήματος δαπανών, ενώ παράλληλα εισηγήθηκαν όπως διευκρινιστεί περαιτέρω ποιες εταιρείες καλύπτονται από τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, καθότι με τη διατύπωση που περιλαμβάνεται στο κείμενό της δε διευκρινίζεται με σαφήνεια το θέμα αυτό.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω απόψεων που εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εισηγήτρια της πρότασης νόμου κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενό της στη βάση των θέσεων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων