Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2014. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, η οποία υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Αίγυπτο στις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο καταργείται ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο για εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη Μέση Γραμμή (Κυρωτικός) Νόμος του 2012. Ο εν λόγω Νόμος κύρωσε τη Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτίνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, η οποία υπογράφηκε στις 4 Μαΐου 2006, αλλά δεν κυρώθηκε από την Αίγυπτο. Μετά από αίτημα της Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις αντιπροσώπων των δύο χωρών και συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του κειμένου της συμφωνίας πλαισίου.

Συγκεκριμένα, η διαμορφωμένη συμφωνία πλαίσιο, όπως τελικά υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2013, προβλέπει μεταξύ άλλων τις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τη διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που τέμνονται από τη γραμμή οριοθέτησης των ΑΟΖ τους. Οι δύο χώρες θα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες αναφορικά με ταμιευτήρες υδρογονανθράκων οι οποίοι τέμνονται από τη μέση γραμμή και θα απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους αδειούχους να καταλήξουν σε συμφωνία για την κοινή ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοινού ταμιευτήρα. Παράλληλα, η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο προνοεί για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον κατά την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι στην Αίγυπτο δεν υφίσταται Βουλή από το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών. Παρά το γεγονός αυτό, η εκτελεστική εξουσία κρίνει σκόπιμη την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας πλαισίου από την ολομέλεια του σώματος, ούτως ώστε, μόλις και η άλλη πλευρά προχωρήσει στην κύρωσή της, να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι, για να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο, είναι απαραίτητη η ανταλλαγή γνωστοποιήσεων από αμφότερα τα μέλη με την οποία θα ενημερώνεται το άλλο μέλος ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

7 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων