Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2014. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να κυρωθούν οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης του Ρότερνταμ οι οποίες υιοθετήθηκαν στην Έκτη Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης στη Γενεύη της Ελβετίας, από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου 2013, και η προσχώρηση σε αυτές αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 76.518 στις 20 Φεβρουαρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο εισάγονται νέοι περιορισμοί σε πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες, με αποτέλεσμα να προστατεύεται καλύτερα η υγεία του πληθυσμού, των καταναλωτών, των εργαζομένων, αλλά και του περιβάλλοντος. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τις χημικές ουσίες που προστίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης ισχύουν ήδη περιορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αυτοί καθορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναμένεται να επιφέρουν αρνητικές οικονομικές ή και κοινωνικές επιπτώσεις στη Δημοκρατία.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

7 Ιουλίου 2014 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων