Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Ιουνίου και 3ης Ιουλίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή και περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας για το έτος 2014 είτε με την καταβολή του ποσού των καθορισμένων τελών με μια καθορισμένη έκπτωση είτε με την καταβολή δώδεκα ισόποσων μηνιαίων δόσεων σε κατόχους οχημάτων οι οποίοι:

1. για οποιοδήποτε λόγο δημιούργησαν χρέος στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας ή

2. δημιούργησαν χρέος από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υφιστάμενη νομοθεσία απαγορεύει την είσπραξη ποσού για ανανέωση τέλους κυκλοφορίας μελλοντικής περιόδου, εκτός εάν καταβληθούν τα καθυστερημένα τέλη που ενδεχομένως εκκρεμούν. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση που ο κάτοχος επιθυμεί να ακινητοποιήσει το όχημά του ή να ακυρώσει την εγγραφή του ή να προβεί σε εκ νέου εγγραφή του οχήματός του, που για οποιοδήποτε λόγο έχει ακυρωθεί. Η πιο πάνω απαγόρευση έχει ως αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται προϋποθέσεις για μη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος είτε να συσσωρεύονται χρέη ή να μη δίνεται η δυνατότητα να εξοφληθούν παλιά χρέη, παρά την πιθανή επιθυμία του κατόχου να προχωρήσει σε εξόφλησή τους μέσω ενός διακανονισμού που θα το διευκόλυνε. Επιπρόσθετα, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που λόγω μη καταβολής του τέλους κυκλοφορίας για τρία συνεχή έτη η εγγραφή του οχήματος ακυρώνεται και δημιουργείται χρέος το οποίο απαιτείται να καταβληθεί ολόκληρο, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, παρέχει τη δυνατότητα σε κατόχους τέτοιων οχημάτων οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δημιούργησαν χρέος προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών από καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας πριν το 2014 να καταβάλουν τα καθυστερημένα τέλη είτε με έκπτωση 30% σε μια δόση είτε να καταβάλουν το ποσό των καθυστερημένων τελών σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς έκπτωση ή, εάν καταβάλουν όλο το ποσό εντός εξαμήνου, να λάβουν έκπτωση 15%.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων κατέθεσαν ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου σε αντικατάσταση του ήδη κατατεθέντος, δηλώνοντας ότι μετά την κατάθεση αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων δέχτηκαν υποδείξεις από την τρόικα για διαγραφή των προτεινόμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση εκπτώσεων 30% και 15%, αφού η τελευταία τη θεωρεί ως φορολογική αμνηστία. Η υπόδειξη αυτή, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση η οποία περιλήφθηκε στο αναθεωρημένο Μνημόνιο Συναντίληψης του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Κατά τη συζήτηση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου στην επιτροπή βουλευτές μέλη της τελευταίας εισηγήθηκαν περαιτέρω τροποποίηση των διατάξεών του, ώστε:

1. Να μη διαγραφούν τα οχήματα για τα οποία οφείλονται καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας για τα τρία τελευταία έτη, όταν αυτά συμπληρώνονται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014.

2. Να επεκταθεί η δυνατότητα πληρωμής με μηνιαίες δόσεις και στις άδειες κυκλοφορίας που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2014.

3. Να παραχωρηθεί η δυνατότητα πληρωμής των νέων τελών κυκλοφορίας σε δόσεις μικρότερες των εξαμηνιαίων.

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω εισηγήσεις, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασαν τη συμφωνία τους με την πρώτη εισήγηση, ενώ διαφώνησαν με τις υπόλοιπες, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση αυτών επηρεάζει τις εισροές των εσόδων του κράτους και επίσης αυξάνει το διοικητικό κόστος. Επιπρόσθετα, κατέθεσαν στην επιτροπή σχετική επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι η τρόικα δε συμφωνεί σε σχέση με τη συμπερίληψη πρόνοιας στο νομοσχέδιο για καταβολή των τελών που αφορούν το έτος 2014 με δόσεις.

Αναφορικά με την πρώτη εισήγηση για την οποία οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασαν τη συναίνεσή τους, η επιτροπή κάλεσε αυτούς όπως σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας προβούν σε ανάλογη διόρθωση της συγκεκριμένης διάταξης του νομοσχεδίου, ώστε να υλοποιηθεί η πιο πάνω εισήγηση.

Τη διαφωνία της επίσης για τη δεύτερη και την τρίτη εισήγηση των μελών, όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω, εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο εμπεριέχει αδικίες και εισηγήθηκε ολική αντιμετώπιση του θέματος με γενική μείωση όλων των ισχυόντων τελών κυκλοφορίας.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ακολουθώντας τις υποδείξεις της επιτροπής και σε συνεργασία με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, μελέτησαν εκ νέου την προταθείσα εισήγηση των μελών της επιτροπής, όπως αυτή εκτίθεται πιο πάνω, και προέβησαν σε ανάλογη τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, υλοποιώντας την εν λόγω εισήγηση. Το νέο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου κατατέθηκε στην επιτροπή σε αντικατάσταση του προηγούμενου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει σε μεταγενέστερες συνεδρίες της τις εισηγήσεις των μελών της οι οποίες δεν έτυχαν της συναίνεσης των εκπροσώπων των αρμόδιων υπουργείων.

 

 

 

 

 

 

 

8 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων