Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2011 και την 1η Ιουλίου 2014. Στις εν λόγω συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικού) Νόμου, ούτως ώστε να κυρωθούν οι τροποποιήσεις του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο που υιοθετήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2005 κατά την εικοστή σύνοδο της διάσκεψης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση στις πιο πάνω τροποποιήσεις με την απόφασή του με αρ. 64.445 και ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2006.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο κυρώνονται οι τροποποιήσεις των άρθρων 2 έως 10 και 12 έως 15 του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

Σημειώνεται ότι με επιστολή της η Επίτροπος Νομοθεσίας προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2014, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή, ενημερώνει ότι το γραφείο της παρέλαβε γνωστοποίηση από το θεματοφύλακα της σύμβασης ότι η υπό αναφορά σύμβαση τίθεται σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της από την 1η Αυγούστου 2014. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, εάν δεν υπάρξει κύρωση της εν λόγω συμφωνίας πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα παρουσιαστεί νομικό κενό για τη Δημοκρατία.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

7 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων