Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κρατικού Αρχείου (Πληρωτέα Τέλη) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Έφορος Κρατικού Αρχείου και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των κανονισμών είναι η εφαρμογή ενιαίων τελών σε όλη τη δημόσια υπηρεσία για σκοπούς επιθεώρησης των δημόσιων αρχείων και για άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι κανονισμοί στρογγυλοποιούν και αναπροσαρμόζουν τα τέλη του Κρατικού Αρχείου, με στόχο τη διαμόρφωση εύχρηστων ποσών μετά την προσαρμογή από την κυπριακή λίρα στο ευρώ και την κάλυψη των σημερινών αυξημένων δαπανών. Παράλληλα, εισάγονται νέα τέλη φωτοαναπαραγωγής για αντίγραφα ηλεκτρονικών αρχείων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέες παρεχόμενες υπηρεσίες του Κρατικού Αρχείου στο ερευνητικό κοινό, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κανονισμοί θα ισχύουν στο Κρατικό Αρχείο, όπου φυλάσσονται μόνιμα τα δημόσια αρχεία, στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, όπου φυλάσσονται δημόσια αρχεία για διοικητικούς ή άλλους ειδικούς σκοπούς με τη διαδικασία της ενδοτμηματικής κράτησης, καθώς και στα δημόσια αρχεία που φυλάσσονται σε άλλους τόπους φύλαξης.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής η Έφορος Κρατικού Αρχείου ενημέρωσε την επιτροπή ότι η αναπροσαρμογή τελών που προτείνεται με τους κανονισμούς είναι η πρώτη αναπροσαρμογή των τελών του Κρατικού Αρχείου από την εισαγωγή τους το 1991.

Σημειώνεται ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς καταργούνται «Οι περί Δημόσιου Αρχείου (Πληρωτέα Τέλη) Κανονισμοί του 1991». Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και σημείωσε ότι το ύψος των νέων προτεινόμενων τελών έχει καθοριστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

30 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων