Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Νίκος Κατσουρίδης Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Αριστοτέλης Μισός Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε η αναρρωτική άδεια που εθνοφρουρός ο οποίος υπηρετεί στη δύναμη της Εθνικής Φρουράς λαμβάνει, σε περίπτωση που νοσήσει ή προκληθεί σ’ αυτόν πάθηση ή βλάβη της υγείας του από την εκτέλεση υπηρεσίας, να μην υπηρετείται, αλλά να θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας.

Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναρρωτική άδεια που χορηγήθηκε σε εθνοφρουρό για πάθηση ή βλάβη της υγείας του δεν υπηρετείται, παρά μόνο όταν η πάθηση ή βλάβη προξενήθηκε σ’ αυτόν από την υπηρεσία του και εξαιτίας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

3 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων