Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του τρίτου πίνακα του περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να ορίζει το λειτουργό που θα ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Κεφαλαίου 1804, «Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ύστερα από την ψήφιση νομοθεσίας, με βάση την οποία ενοποιήθηκε το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε κοινή υπηρεσία η οποία θα αποτελεί το Τμήμα Φορολογίας, η θέση διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων έχει καταργηθεί. Συνεπακόλουθα, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2014 με τη διαγραφή της θέσης του διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και την παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να καθορίζει το λειτουργό που θα ασκεί έλεγχο στα κονδύλια του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων