Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Χωρικής Θάλασσας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Κατσουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Επιτροπής Υδρογραφίας, ο Διοικητής Ναυτικού-ΓΕΕΦ, καθώς και εκπρόσωποι της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμου, έτσι ώστε αυτός να συμβαδίσει με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και να περιλάβει αναφορές στις γεωγραφικές συντεταγμένες σχετικά με τον υπολογισμό της έκτασης της χωρικής θάλασσας και των άλλων θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κατατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1993.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος (Αρ. 45 του 1964) θεσπίστηκε προτού η Κυπριακή Δημοκρατία υπογράψει την πιο πάνω αναφερόμενη σύμβαση του 1982 και δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν οι συντεταγμένες των γραμμών βάσης όπως κατατέθηκαν στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1993.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, στη βασική νομοθεσία η αιγιαλίτιδα ζώνη ή η χωρική θάλασσα της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτείνεται μέχρι δώδεκα (12) ναυτικά μίλια από το χαμηλότερο σημείο του ύδατος εν ώρα αμπώτιδος. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των γραμμών βάσης που κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από τις οποίες υπολογίζεται η έκταση της χωρικής θάλασσας, αποτελούν γεωγραφικές συντεταγμένες ευθειών γραμμών βάσης και δεν ανταποκρίνονται στην κατώτατη ρηχία κατά μήκος της ακτής όπως προνοεί ο βασικός νόμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χρησιμοποιήσει τις κατατεθειμένες γραμμές βάσης για τον υπολογισμό των θαλάσσιων ζωνών της, όπως είναι η συνορεύουσα ζώνη και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ενώ οι πιο πάνω γραμμές βάσης χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για τον υπολογισμό της μέσης γραμμής σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που έχει ήδη υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμός των γραμμών βάσης ως των γραμμών κατά μήκος των ακτών της Δημοκρατίας των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες και σχετικός χάρτης κατατέθηκαν στο γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Ο ορισμός της χωρικής θάλασσας σε έκταση μέχρι δώδεκα (12) ναυτικά μίλια από τις εν λόγω γραμμές βάσης.

3. Ο ορισμός των εσωτερικών υδάτων, όπως προκύπτει από τον ορισμό των γραμμών βάσης και της χωρικής θάλασσας, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί πλήρη κυριαρχία, όπως και στη ξηρά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

4. Η μετονομασία του νόμου «Ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος» σε «Ο περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμος», προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση, νοουμένου ότι ο όρος χωρική θάλασσα περιλαμβάνεται και σε άλλες σχετικές νομοθεσίες οι οποίες αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες και θεωρείται πιο δόκιμος όρος για την περιγραφή της ζώνης αυτής. Σημειώνεται ότι οι όροι χωρικά ύδατα”, “αιγιαλίτιδα ζώνη και χωρική θάλασσα είναι ταυτόσημοι.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων