Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 19 και 26 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, της Κυπριακής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, καθώς και του Dedalos Ultra Light Club, του Microlight Aircraft Club και της Aviomania Aircrafts. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Cyprus Gliding Group, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, ώστε αφενός να παρασχεθεί η δυνατότητα εξαιρέσεων από την προβλεπόμενη στο νόμο υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας για συγκεκριμένες κατηγορίες και/ή τύπους αεροσκαφών, καθώς και να χορηγηθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμών αφετέρου, με σκοπό τον καθορισμό κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης υπερέλαφρων πτητικών αεραθλητικών μηχανών (ΥΠΑΜ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με το τελευταίο παρέχεται η δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία να ρυθμίσει τη λειτουργία των ΥΠΑΜ στη Δημοκρατία μέσω κανονισμών. Σημειώνεται ότι οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν ήδη στη Βουλή μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και εξετάστηκαν σε κοινές συνεδρίες της επιτροπής. Ωστόσο, για νομικούς λόγους επιβάλλεται όπως η ψήφιση του εξουσιοδοτικού νόμου προηγηθεί της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι προγραμματίζεται να τεθούν για έγκριση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος στην επόμενη συνεδρία του.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

1η Ιουλίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων