Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος από τους βουλευτές κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Πρόδρομο Προδρόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Νίκο Κουτσού, εκπροσωπούντος τη Συμμαχία Πολιτών, και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, [Νόμος αρ. 3 (Ι) του 2014], ώστε να μεταφερθεί η ημερομηνία υποχρεωτικής έναρξης της ισχύος των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του πιο πάνω νόμου από την 1η Ιουλίου 2014 στις 3 Οκτωβρίου 2014.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου, μέχρι την 1η Ιουλίου 2014 πρέπει να τεθούν σε ισχύ κανονισμοί οι οποίοι θα ρυθμίζουν θέματα παραχώρησης και χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σημειώνεται ότι οι σχετικοί κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί του 2014» κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουνίου 2014, άρχισε η συζήτησή τους ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η εξέτασή τους.

Όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και των πολλών πτυχών οι οποίες χρήζουν εξέτασης, η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς παροχής μεγαλύτερου χρονικού περιθωρίου συζήτησης από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με στόχο τη βέλτιστη ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Συναφώς, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται όπως, ενόψει και της διακοπής των εργασιών του σώματος για τις θερινές διακοπές, παραταθεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των δυνάμει του πιο πάνω νόμου εκδιδόμενων κανονισμών κατά τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2014, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικός χρόνος για την ενδελεχή εξέταση του εν λόγω θέματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή κ. Νίκου Κουτσού, εκπροσωπούντος τη Συμμαχία Πολιτών εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται εναντίον της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

26 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων