Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εκδόθηκαν και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 είναι προσωρινές και γίνεται εισήγηση να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015, προκειμένου να μπορούν οι τηλεοπτικοί αυτοί οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα η ετοιμασία από το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεωρημένου κειμένου σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει κατατεθεί και εκκρεμεί στη Βουλή και με το οποίο σκοπείται ο εκσυγχρονισμός της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, με απώτερους στόχους τόσο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων όσο και να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό με το κοινοτικό κεκτημένο.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με τις τροποποιήσεις της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας που αναμένεται να επιφέρει το νομοσχέδιο αυτό, αναθεωρημένο κείμενο του οποίου αναμένεται ότι θα προωθήσει η εκτελεστική εξουσία στη Βουλή κατά τους επόμενους μερικούς μήνες, θα είναι δυνατή η χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία, η ψήφιση του νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη, αφού σε διαφορετική περίπτωση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δε θα είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μετά την 30ή Ιουνίου 2014.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

24 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων