Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και στις 19 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) και της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας του Υπουργείου Εσωτερικών, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας και Λάρνακας, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση με το σύστημα επιτάξεως ιδιοκτησίας για τους σκοπούς των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαμόρφωση των διατάξεών της που προβλέπουν την από τη Δημοκρατία επίταξη ιδιοκτησίας για ορισμένους σκοπούς, ώστε η ιδιοκτησία που επιτάσσεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να δύναται να κατανεμηθεί και επ’ ωφελεία των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ. Επιπρόσθετα, διαμορφώνονται οι εν λόγω διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι Υπηρεσίες ΠΣΕΑ να δύναται να διενεργούν επιτάξεις μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις ασκήσεων για δοκιμή των υφιστάμενων σχεδίων έκτακτων αναγκών που έχουν καταρτίσει.

2. Διαμόρφωση των διατάξεών της που καθορίζουν τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Επιτάξεως και των Επαρχιακών Επιτροπών Επιτάξεως, έτσι ώστε στις εν λόγω επιτροπές να εκπροσωπείται η επηρεαζόμενη κατά περίπτωση Υπηρεσία ΠΣΕΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων έκτακτων αναγκών που καταρτίζουν οι Υπηρεσίες ΠΣΕΑ, η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από την επίταξη των αναγκαίων μέσων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

24 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων