Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστο Μέση, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουλίου 2013 και στις 5 και 12 Ιουνίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η άρνηση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία αποφασίζει η αρμόδια αρχή ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση να παραλάβουν σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση της επικινδυνότητας που απορρέει από τα εν λόγω ακίνητα.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να καταστεί ποινικό αδίκημα η άρνηση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα οποία αποφασίζει το οικείο δημοτικό συμβούλιο ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση να παραλάβουν σχετική ειδοποίηση στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση της επικινδυνότητας που απορρέει από τα εν λόγω ακίνητα. Παράλληλα, σκοπείται η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε η άρνηση των εν λόγω ιδιοκτητών να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα που τους υποδεικνύει το οικείο δημοτικό συμβούλιο να συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Σημειώνεται ότι της εξέτασης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή προηγήθηκε η μελέτη άλλης συναφούς πρότασης νόμου, στα πλαίσια συνεδρίας της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2013, η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστο Μέση. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της συζήτησης που διεξήχθη τότε ενώπιον της επιτροπής, ο εισηγητής της εν λόγω πρότασης νόμου, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρία αυτή από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, έκρινε σκόπιμο να την αποσύρει και να καταθέσει τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου, με στόχο να προωθηθεί καταλληλότερη νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε σχέση με τη λήψη μέτρων αναφορικά με οικοδομές σε επικίνδυνη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία περιοίκων και διερχομένων λόγω ελλιπούς συντήρησης ορισμένων υποστατικών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, με επιστολή της προς την επιτροπή, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι με την ποινικοποίηση της άρνησης παραλαβής της σχετικής ειδοποίησης από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη δεν αναμένεται ότι θα καταστεί η εφαρμογή των υπό τροποποίηση βασικών νομοθεσιών πιο λειτουργική και αποτελεσματική.

Όλες οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

16 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων