Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, έτσι ώστε οι απολαβές και τα ωφελήματα του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων να αποσυνδεθούν από αυτά του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, αντίστοιχα, και να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και το ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η τροποποίηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για συγκράτηση των κρατικών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, όπως δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, θα καταστεί δυνατή η μείωση των απολαβών του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατά το χρόνο του διορισμού τους. Επιπρόσθετα, η ίδια ενημέρωσε την επιτροπή για το ύψος των απολαβών και ωφελημάτων που το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στη χθεσινή συνεδρία του, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2014, για το σκοπό αυτό.

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής βουλευτές μέλη της ζήτησαν πληρέστερη ενημέρωση για τις απολαβές και τα ωφελήματα άλλων επιτρόπων στη Δημοκρατία, καθώς και την πολιτική που θα ακολουθηθεί για το θέμα αυτό, αναφορικά με μελλοντικούς διορισμούς και επαναδιορισμούς επιτρόπων στη Δημοκρατία, στοιχεία τα οποία η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δεσμεύτηκε να αποστείλει στην επιτροπή πριν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Ο εκπρόσωπος του ΓΕΡΗΕΤ ζήτησε όπως προωθηθεί άμεσα η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, καθότι σημαντικές δραστηριότητες του γραφείου έχουν διακοπεί λόγω της καθυστέρησης των υπό συζήτηση διορισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και εν αναμονή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για τις απολαβές και τα ωφελήματα άλλων επιτρόπων στη Δημοκρατία, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

19 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων