Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το νομοσχέδιο αυτό σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στις κατεχόμενες περιοχές πριν από τη 14η Αυγούστου 1974 και δεν ασκούν πλέον οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή δε διαθέτουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, παρά μόνο περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους €350, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση καταβολής τελών και επιβαρύνσεων προβλέπεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δήλωσε ότι η εν λόγω απαλλαγή αφορά εταιρείες οι οποίες διέθεταν περιουσία στα κατεχόμενα κατά τη 14η Αυγούστου 1974 και τώρα αποδεδειγμένα δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή είναι ανενεργές.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση έχει τύχει έγκρισης από την τρόικα.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

  

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων