Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου και 30 Μαΐου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 8 Νοεμβρίου 2012, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.255 και ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθιερώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης. Συγκεκριμένα, μέσω των προτεινόμενων δράσεων, όπως είναι τα κοινά ερευνητικά προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφοριών, αναμένεται να υπάρξει βελτίωση μεταξύ άλλων στη γενικότερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και στον εμπλουτισμό των εμπειριών του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του κυρωτικού νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του κυρωτικού νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων