Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Λουκαδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου, στις 7 και την 21η Φεβρουαρίου, καθώς και στις 14 Μαρτίου και στις 30 Μαΐου 2014. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις Βρυξέλλες στις 10 Ιουνίου 2013.

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στην περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της αγοράς των αερομεταφορών και επιδιώκει να προωθήσει ένα σύστημα διεθνών αεροπορικών μεταφορών βασισμένο στο θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων στην αγορά με ελάχιστη κυβερνητική παρέμβαση και ρύθμιση. Παράλληλα, διευκολύνεται η πρόσβαση των αεροπορικών μεταφορών στις αγορές, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους εργαζομένους, τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία από την έναρξη της ισχύος της θα υποκαταστήσει τις διμερείς συμφωνίες που έχει υπογράψει το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι η φιλελευθεροποίηση των αερομεταφορών μεταξύ των κρατών μελών θα γίνεται σταδιακά μέχρι και το έτος 2018. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία θα εφαρμόζει σταδιακά τις πρόνοιες της φιλελευθεροποίησης, αφού κάτι τέτοιο είναι προς όφελός της, και σημείωσε ότι η υφιστάμενη διμερής συμφωνία της Δημοκρατίας με το Ισραήλ δεν καταργείται, αλλά τροποποιείται. Παράλληλα, κατέθεσε στην επιτροπή επιστολή της Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η εταιρεία “EL-Al Airlines Ltd” για την πραγματοποίηση πτήσεων για το δρομολόγιο Τελ Αβίβ-Λάρνακα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τόνισε στην επιτροπή ότι η συμφωνία που έχει υπογραφεί στις Βρυξέλλες είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να παραβιαστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και σημείωσε ότι με βάση απόφαση δικαστηρίου πρέπει να υπάρχει δεύτερος αερομεταφορέας για τη σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ και, αν η Δημοκρατία παραλείψει να το πράξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, αν θέλει, να επιβάλει πρόστιμο στη Δημοκρατία για τη μη συμμόρφωση.

Οι εκπρόσωποι των Κυπριακών Αερογραμμών τόσο προφορικά όσο και σε γραπτή επιστολή τους προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2013, την οποία κοινοποίησαν στην επιτροπή, κατέθεσαν τη διαφωνία τους για την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, στην υπό αναφορά επιστολή αναφέρεται ότι η διακρατική συμφωνία για τις αερομεταφορές μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ επιτρέπει την εκτέλεση πτήσεων σε κάθε δρομολόγιο μεταξύ των δύο χωρών μόνο σ έναν αερομεταφορέα από κάθε χώρα και για το δρομολόγιο Λάρνακα-Τελ Αβίβ από πλευράς Κύπρου έχουν καθοριστεί οι Κυπριακές Αερογραμμές και από πλευράς Ισραήλ η εταιρεία “Αρκία”.

Περαιτέρω, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το εν λόγω δρομολόγιο είναι από τα λίγα κερδοφόρα δρομολόγια των Κυπριακών Αερογραμμών με τρίτες χώρες, μετά τη φιλελευθεροποίηση των πτήσεων μεταξύ της Κύπρου και τρίτων χωρών. Τέλος, αναφέρεται περαιτέρω στην ίδια επιστολή ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές έχουν βασιστεί στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του εν λόγω δρομολογίου για τον καταρτισμό του σχεδίου διάσωσης της εταιρείας και η πρόωρη φιλελευθεροποίησή του, πριν από την ολική φιλελευθεροποίηση των δρομολογίων μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ, θα πλήξει ανεπανόρθωτα τις πιθανότητες επιβίωσης των Κυπριακών Αερογραμμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του κυρωτικού νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του κυρωτικού νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

3 Ιουνίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων